CV Testmanager testadviseur ICT ZZP Almere


Persoonsgegevens:

Geslacht: Man

Leeftijd: 67

Woonplaats: Almere

Kennis, opleidingen en ervaring:

Opleiding: Universitair

Stages en werkervaring: Consultancy & Testmanagement
Dec 2015-heden Testmanager ICT-/Financiële -/Overheidssector
Start gemaakt met het schrijven van een test handboek over de life cycle van de Product Risico Analyse binnen het vakgebied testen van software.
Daarnaast heb ik als testmanager parttime interim testklussen uitgevoerd, die variëren van het uitvoeren van een Product Risico Analyse, opstellen teststrategie het ontwikkelen van MTP en DTP’s tot het geven van Masterclasses Testing conform TMap en Reviewmethoden.

Feb 2015 – Dec 2015
Testmanager/testadviseur ICT-/Financiële -/Overheidssector
Bij Your Test Professionals ingezet als ZZP’er in de rol van testmanager/testadviseur om de medewerkers van Your Test Professionals van advies te voorzien ten einde hen te ondersteunen met het op een hoger niveau tillen van hun ambities en aspiraties op diverse testterreinen, zoals methoden en technieken (Waterval, Agile).
Daarnaast verantwoordelijk voor het inwerken van nieuwe testprofessionals middels onder andere het geven van Masterclasses op het gebied van gestructureerd testen conform TMap Next. Vervolgens het opstellen van ‘white papers’ betreffende diverse producten binnen Your Test Professionals.
IT & Testkennis
Coaching; Masterclasses Gestructureerd Testen en Reviewtechnieken en ‘Waterval’- en ‘Agile’ methoden.
Your Test Professionals

Sep 2014- Feb 2015
Test manager ICT-/Financiële-/Verzekeringssector
Portal Manager verantwoordelijk voor de inrichting en budgettaire uitnutting van alle projecten, die conform de CP/T® methodologie zijn opgezet en worden uitgevoerd.
Testmanager belast met het verder optimaliseren van de Administratieve
Organisatie van CP/T® binnen de Your organisatie.
Coach belast met het ondersteunen en adviseren van medewerkers, die een breed scala aan testvragen hebben.
Docent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, organiseren en geven van interne en externe CP/T®- en YTP testopleidingen, zoals Masterclass Gestructureerd Testen volgens TMap Next, Masterclass Product Risico Analyse, Masterclass Reviewtechnieken en Masterclass GAT.
IT & Testkennis
Kwaliteitsauditing; CMM assessment; BPR; Testmanagement, Testadvies: Product Risico Analyse (PRISMA); Quick Scan Testen; Drupal; Risk & Requirements based Testing en het schrijven van White Papers; CP/T®; TPI/TMMi assessments; Testcoördinatie; Productontwikkeling; PRINCE 2; TMap Next; ISTQB; Agile; Waterval; Testtechnieken; Doceren Masterclasses; Reviewtechnieken; GAT; Product Risico Analyse; Integrale kwaliteitszorg, Kwaliteitsbeleid; Testbeleid en Coaching.

Aug 2013-Jul 2014
Test Manager Financiële-/Verzekeringssector
Bij DAS Rechtsbijstand: verantwoordelijk voor de uitvoering van een Quick Scan assessment om de testvolwassenheid te bepalen van de DAS organisatie.
IT & Testkennis
Quick Scan Testen; TMap; Testadvies; BPR; Testmanagement; Testmethoden, Waterval en Agile; Testcoördinatie en GQM.

Jul 2011-Mei 2013
Test Manager Financiële sector
Bij de Vereniging voor Artsen Automobielverzekeringen (VvAA) verantwoordelijk voor het opzetten en implementeren van een gestructureerd testproces ten behoeve van de conversie van het oude systeem (USL) naar het nieuwe (LeanApps).
IT & Testkennis
Product Risico Analyse; Test strategie; MS Sharepoint; Testmethoden (Waterval/Agile); Overall testplanning; Master Test Plan; Detail Test Plannen; Testcases; Voortgangsrapportages; Test Eind Rapporten en Testware.

Jan 2007-Jun 2011
Testcoördinator/Test Manager ICT-/Financiële sector

Qualityhouse
Dec 2003–Dec 2006
Test Manager/Testcoördinator/QA Manager Financiële-/Overheidssector

Getronics
Mrt 1997–Nov 2003
Test Manager/QA Manager/Testcoördinator Industriële sector

Freelance activiteiten
Jan 1987 – Nov 1996
Diverse QA/Testrollen Alle sectoren
Opleidingen en cursussen: Westerse Stads- en Plattelandsgeografie/Planologie, VU Amsterdam (Drs.)
ISEB/ISTQB Foundation (certified), Qualityhouse
ISTQB Advanced Test Management, Polteq
PRINCE 2 Foundation (certified), Global Project Performance
CMM Assessor, Alert Automation Services
Kwaliteitsauditing IT & T, BPI Solutions
Agile/Scrum, Your Test Professionals
Risk Driven Testing, Qualityhouse
Kwaliteitsmanagement, Hogeschool West Brabant
Risico Analyse, Getronics
Resultaatgericht adviseren, Getronics
Conflicthantering & Onderhandelen, Getronics
SDM/TIA/GOS/TOP, Pandata
Test Management, Qualityhouse
Testcoördinatie en Test Management, Your Test Professionals
Verandermanagement, Management studiecentrum.

Overige informatie:

Rijbewijs: B,E

Eigen vervoer: Ja

Persoonlijke eigenschappen: Ik ben een zeer ervaren ISTQB en PRINCE 2 gecertificeerde test manager en testadviseur. Als academicus zet ik mij graag in voor uitdagende opdrachten, die gekenmerkt worden door hun veelzijdigheid. Dit kan variëren van het uitvoeren van een Quick Scan Testen tot het invulling geven aan een breed scala aan test- en QA-activiteiten. Zoals verbeteringen implementeren, die zowel blijvend van aard zijn als structureel een toegevoegde waarde genereren. Doortastend zijn in politiek gevoelige situaties. Complexe theoretische documentatie weten te vertalen in praktische oplossingen.
Ik vind het inspirerend om professionals, afdelingen en organisaties wat betreft hun ambitieniveau op een hoger plan te tillen en hen daarin te ondersteunen met mijn ruime testkennis en ervaring.
Mijn trainings-/coachingservaring heb ik aangewend voor het ontwikkelen, organiseren en geven van interne en externe Masterclasses op zowel het gebied van gestructureerd testen conform Tmap/Agile als op het gebied van statisch testen (review, inspectie en audit.
Ik heb een goed gevoel voor humor, conceptueel vermogen en oog voor detail, analytisch en procesmatig, is loyaal, empathisch, open en eerlijk, resultaatgericht, verantwoordelijk, goede luisteraar, bouwer en zonder 9-tot-5 mentaliteit. Weet mij goed staande te houden met medewerkers van diverse culturen.

Hobby's en interesses: Yoga, koken, lezen Engelse literatuur, Culturele Anthropologie. Kijken van natuurdocumentaires en oude beschavingen.

Gewenste contractvorm: Fulltime

Reageren op dit CV